Parterapi

Parterapi


Att ha konflikter i en relation är naturligt men när det känslomässiga avståndet ökar och det börjar kännas svårt att samarbeta och att  lyssna på varandra kan man behöva ta hjälp av en utomstående. Samtalen sker i lugn och ro och med fokus på att skapa större förståelse för vilka behov som behöver få utrymme i relationen. Båda parter behöver även vara öppna för förändring för att terapin ska ge resultat.

Jag använder IBCT vilket är en metod inom KBT.

Kostnad: 1250 kronor för 60 minuter.

psykoterapeut@monicafriberg.se      0732 449191      Kalendegatan 25, Malmö